CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân

Ở công ty chúng tôi cũng có trường hợp thông tin cá nhân như email address, họ tên... được đăng ký lúc khách hàng liên lạc qua email hoặc tham gia ứng tuyển tuyển dụng.

Những thông tin cá nhân này sẽ được sử dụng khi trả lời câu hỏi hay để liên hệ những thông tin quan trọng qua email…, và sẽ không được sử dụng cho mục đích gì khác với mục đích lúc khách hàng cung cấp thông tin cá nhân đó.

Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba.

Ở công ty chúng tôi, thông tin cá nhân được quản lý chặt chẽ, và sẽ không xảy ra việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba ngoại trừ các trường hợp sau:

  • Trường hợp có sự đồng ý của thân chủ.
  • Trường hợp việc tiết lộ thông tin cá nhân là cần thiết cho việc hợp tác với pháp luật.
Tiết lộ, chỉnh sửa, thêm mới, xóa, đình chỉ sử dụng thông tin cá nhân

Trong trường hợp thân chủ có nguyện vọng tiết lộ, chỉnh sửa, thêm mới, xóa, đình chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân thì chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện sau khi đã xác nhận danh tính người đó.

Về công cụ phân tích truy cập

Trang web chúng tôi đang sử dụng công cụ phân tích truy cập của Google có tên “Google Analytics”.

Công cụ Google Analytics này sử dụng cookie để thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập. Những dữ liệu lưu lượng truy cập này sẽ được thu thập một cách ẩn danh và không xác định danh tính cá nhân. Có thể từ chối việc thu thập dữ liệu của tính năng này bằng cách vô hiệu hóa cookie, vì vậy xin vui lòng kiểm tra thiết lập trình duyệt của bạn.

Bạn cũng có thể dừng việc thu thập thông tin khách hàng qua việc sử dụng Google Analytics của chúng tôi bằng cách vô hiệu hóa Google Analytics với thiết lập add-on của trình duyệt.

Cũng có thể chặn việc thu thập thông tin bằng cách download và cài đặt “add-on từ chối Google Analytics” ở trang download add-on của Google, sau đó thay đổi thiết lập add-on của trình duyệt.

Ngoài ra, khi đã thiết lập vô hiệu hóa Google Analytics bằng “add-on từ chối Google Analytics” thì ở các trang web khác ngoài website của chúng tôi, Google Analytics cũng sẽ bị vô hiệu hóa, nhưng khách hàng vẫn có thể bật lại Google Analytics bằng cách thiết lập lại add-on của trình duyệt.

Vui lòng tham khảo site Google Analytics để xem hướng dẫn về điều khoản sử dụng của Google Analytics và website của Google để biết về chính sách bảo mật của Google.

Điều khoản sử dụng sử dụng Google Analytics: http://www.google.com/analytics/terms/jp.html
Chính sách bảo mật của Google: http://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/
Add-on từ chối Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Miễn trách nhiệm

Ở website của chúng tôi sẽ có trường hợp có chứa các liên kết dẫn đến website của các tổ chức pháp nhân, đoàn thể khác ngoại trừ công ty chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thông tin cá nhân trên các website không thuộc sở hữu của công ty chúng tôi.

Về việc thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ nỗ lực chỉnh sửa và cải thiện những điều trên.

Chính sách bảo mật mới nhất sẽ thường xuyên được đăng tải lên trang web này.

Your choice regarding cookies on this site We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.