VĂN HÓA

HỆ THỐNG HỖ TRỢ START-UP

Công ty của chúng tôi đã bắt đầu một hệ thống thực tập hỗ trợ start-up, để hỗ trợ những bạn sinh viên và những người trẻ tuổi muốn bắt đầu kinh doanh với dịch vụ Web hay ứng dụng Smartphone.
 

MỤC ĐÍCH

   
    • Là một nhà phát triển web, chúng tôi muốn đóng góp cho sự phát triển của các dịch vụ Web và ứng dụng điện thoại thông minh tại Việt Nam.
    • Chúng tôi muốn hỗ trợ sinh viên và thanh niên khởi nghiệp, và góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam.
    • Chúng tôi muốn tìm những người có khả năng khởi chạy các dịch vụ và những người có thể xây dựng mối quan hệ kinh doanh tốt với công ty chúng tôi.


ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG

   
​​​​​​​    • Có kiến thức cơ bản lập trình để có thể vừa học tập vừa phát triển bản thân mình. 
    • Tiêu chuẩn về tuổi tác: Sinh viên đại học khoảng từ 25 tuổi trở xuống.
    • Có thể đến văn phòng trong giờ làm việc của công ty (8:00-17:00 vào các ngày trong tuần). Tuy nhiên, bạn không cần phải làm toàn thời gian.


CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

   
​​​​​​​    • Cho thuê thiết bị phát triển dịch vụ (máy tính, thiết bị máy chủ)
    • Hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí liên quan đến việc start-up dịch vụ và hoạt động sau khi xem xét nội dung.
    • Tư vấn bất kỳ lúc nào sau khi xem xét mức độ hợp tác và phần trăm chịu chi phí cho việc lập kế hoạch quyền sở hữu của dịch vụ đã start-up 
    • Lương theo giờ: Thỏa thuận
Để biết thêm chi tiết, bao gồm các thông tin phía trên, hãy liên hệ với chúng tôi.


LIÊN HỆ


​​​​​​​Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form contact của công ty.

CYBRIDGE ASIA SONG

© Lyrics: Travis & Thom / Composer: Thom With all staff of CYBRIDGE ASIA

PLAY VIDEO

Your choice regarding cookies on this site We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.