VĂN HÓA

Diễn tập PCCC

Phòng cháy chữa cháy là hoạt động quan trọng cần thiết để bảo vệ tài sản vật chất và con người.

CYBRIDGE ASIA đã cùng nhau diễn tập để có được những kỹ năng cần thiết phòng khi sự cố xảy ra.
 

Phòng cháy chửa cháy

Chạy theo lối thoát hiểm.
 

Thoát khỏi tòa nhà

Thoát khỏi tòa nhà.
 

Hành động chửa cháy.

Chuẩn bị chữa cháy.
 

Hành động chửa cháy.

Hành động chữa cháy.

CYBRIDGE ASIA SONG

© Lyrics: Travis & Thom / Composer: Thom With all staff of CYBRIDGE ASIA

PLAY VIDEO

Your choice regarding cookies on this site We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.