VĂN HÓA

Tuyên dương nhân viên thâm niên

Tại Cybridge Á Châu, các thành viên làm việc lâu năm vào các mốc thời gian: 5 năm, 10 năm sẽ được công ty tuyên dương tặng bằng khen Cống hiến và phần thưởng.
Mục đích nhằm cảm ơn các bạn đã gắn bó, đóng góp cùng công ty phát triển trong thời gian qua.
Mong rằng tiếp theo sẽ có thêm nhiều thành viên nhận được việc tuyên dương như hôm nay nhé.Chúng ta cùng Chúc mừng các thành viên nhé!

CYBRIDGE ASIA SONG

© Lyrics: Travis & Thom / Composer: Thom With all staff of CYBRIDGE ASIA

PLAY VIDEO

Your choice regarding cookies on this site We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.