VĂN HÓA

Làm việc với 2 màn hình

Làm việc với 2 màn hình

 

Tại Cybridge Á Châu, bạn sẽ làm quen với cách làm việc với 2 màn hình cùng một lúc. Một màn hình sẽ dùng để hiển thị các thông báo từ các thành viên khác trong công ty hoặc nhận yêu cầu. Ngoài ra bạn còn có thể dùng 2 màn hình theo cách thuận tiện nhất để vừa lập trình vừa kiểm tra trên môi trường thật, nhờ vậy bạn hoàn toàn có thể cân nhắc sản phẩm cuối cùng hoàn thiện nhất theo thiết kế và yêu cầu của khách hàng.

CYBRIDGE ASIA SONG

© Lyrics: Travis & Thom / Composer: Thom With all staff of CYBRIDGE ASIA

PLAY VIDEO

Your choice regarding cookies on this site We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.