VĂN HÓA

Thời gian suy ngẫm

Ở Cybridge Á Châu chúng tôi có 15 phút suy ngẫm vào sáng thứ 6 hàng tuần đây là hình thức giúp bản thân có thời gian suy ngẫm lại những gì liên quan đến công việc, đó có thể là đoạn code còn dang dở, hay một ý tưởng chưa rõ ràng,... bạn có thể dùng thời gian này nhìn nhận lại những gì chưa hoàn thiện đó.
 


 Mục đích là giải phóng cơ thể giữ mức thong thả để chìm đắm trong suy nghĩ riêng, nhằm nâng cao hiệu quả của công việc.

Chỉ 15 phút thôi nhưng nó thật sự rất có ý nghĩa đối với mỗi thành viên ở Cybridge Á Châu.

CYBRIDGE ASIA SONG

© Lyrics: Travis & Thom / Composer: Thom With all staff of CYBRIDGE ASIA

PLAY VIDEO

Your choice regarding cookies on this site We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.