VĂN HÓA

Hoạt động giải trí

Sau những buổi làm việc căng thẳng, chúng tôi có những khoảng thời gian thư giãn giải trí. Có thể là bắn súng sơn, cầu lông, có thể là buổi dã ngoại ngoại ô thành phố. Mỗi hoạt động mang tính chất khác nhau nhưng đều vì mục đích giúp mọi người thư giản và gắn kết với nhau hơn.

Hãy xem lại hình ảnh của một trong những hoạt động mà chúng tôi đã tham gia nhé.

Bắn súng sơn
 

Chúng tôi đã cùng nhau tham gia nhiều trò chơi như đạp vịt, xe điện đụng, ... và có một buổi BBQ thật vui vẻ cùng nhau.

Dã ngoại Khu du lịch Bửu Long
 

Trò chơi đấu trí giúp chúng tôi hiểu ý đồng đội khi cùng nhau suy nghĩ cách giải đố.

Thực tế ảo We escape
 

Thi cờ caro


Bóng bàn mini

CYBRIDGE ASIA SONG

© Lyrics: Travis & Thom / Composer: Thom With all staff of CYBRIDGE ASIA

PLAY VIDEO

Your choice regarding cookies on this site We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.