VĂN HÓA

Điều chỉnh thời gian làm việc

Hình thức linh hoạt thời gian làm việc cho phép nhân viên được chủ động thay đổi giờ làm việc để phù hợp hơn với điều kiện và nhu cầu cá nhân. Giúp cân bằng được thời gian biểu. 

Cụ thể công ty cho phép nhân viên được bắt đầu ngày làm việc vào bất cứ lúc nào trong khoảng từ 7 - 9 giờ sáng, đảm bảo thời gian làm đủ 8 giờ/ngày.

Từ đó mang lại cho nhân viên cảm giác thoải mái, duy trì sức khỏe được tốt hơn, giảm áp lực, căng thẳng, tăng năng suất làm việc và tăng khả năng sáng tạo. 

Việc này sẽ giúp nhân viên có thể chia sẻ thời gian làm việc cho quản lý, giúp cho việc hỗ trợ nhau trong công việc được thuận lợi hơn.


CYBRIDGE ASIA SONG

© Lyrics: Travis & Thom / Composer: Thom With all staff of CYBRIDGE ASIA

PLAY VIDEO

Your choice regarding cookies on this site We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.