VĂN HÓA

Họp đứng

Đây là một nét văn hóa độc đáo được áp dụng trong suốt những năm qua. Mục đích của việc họp đứng là nâng cao sự tập trung để không kéo dài thời gian họp, đồng thời cũng rút ngắn thời gian chuẩn bị ghế ngồi do số lượng người tham dự khá đông.Trong thời gian đầu áp dụng, việc đứng suốt trong buổi họp cũng gây một chút khó khăn, nhưng dần dần mọi người đã quen và có thể thực hiện họp một cách hiệu quả hơn.

CYBRIDGE ASIA SONG

© Lyrics: Travis & Thom / Composer: Thom With all staff of CYBRIDGE ASIA

PLAY VIDEO

Your choice regarding cookies on this site We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.