VĂN HÓA

Thanks Card

Mỗi nhân viên trong công ty chúng tôi luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ và chia sẻ với những người khác khi họ gặp khó khăn trong quá trình làm việc hoặc trong cuộc sống.

Ở đây, tại Cybridge Á Châu, chúng tôi có một hệ thống để ghi lại sự giúp đỡ tuyệt vời của họ. Mọi người có thể gửi "cảm ơn" tới những người khác thông qua thanks.card.

Hàng tháng, vào ngày thứ Hai đầu tiên, Cybridge Á Châu sẽ tổ chức một sự kiện để trao tặng THANKS CARD cho người duy nhất nhận được cảm ơn nhiều nhất trong tháng trước để bày tỏ sự vinh dự và cảm ơn lớn nhất từ công ty của chúng tôi.

Hãy xem lại một số trường hợp tiêu biểu mà thanks.card ghi nhận được:
 
Thank card


Thank card

 

 

 

CYBRIDGE ASIA SONG

© Lyrics: Travis & Thom / Composer: Thom With all staff of CYBRIDGE ASIA

PLAY VIDEO

Your choice regarding cookies on this site We use cookies to optimise site functionality and give you the best possible experience.